Biuro organizacyjno-administracyjne Zarządzanie budynkiem i dokumentacją administracyjną 61 640 45 59
Biuro pieczy zastępczej Organizacja i wsparcie pieczy zastępczej 61 640 45 51
Biuro do spraw osób niepełnosprawnych Pomoc osobom niepełnosprawnym finansowana przez PFRON 61 640 45 56
Biuro pomocy społecznej Wsparcie dla osób i rodzin umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych 61 640 45 65
Powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności Orzeczenia lekarskie, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 61 640 45 61