Biuro organizacyjno-administracyjne Zarządzanie budynkiem i dokumentacją administracyjną 61 640 45 54
Biuro pieczy zastępczej Organizacja i wsparcie pieczy zastępczej 61 640 45 51
Biuro ds. osób niepełnosprawnych Pomoc osobom niepełnosprawnym finansowana przez PFRON 61 640 45 52
Biuro pomocy społecznej Wsparcie dla osób i rodzin umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych 61 640 45 65
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzeczenia lekarskie, karty parkingowe i legitymacje osób niepełnosprawnych 61 640 45 57