Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

środa, 08 marca 2017 13:22

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zaprasza na cykl warsztatów dla rodziców pt.

"Od kontroli do swawoli, czyli jak wychować dziecko na samodzielnego i niezależnego człowieka?"

Podczas warsztatów rodzice będą mieli możliwość wzmocnienia swoich kompetencji, przeanalizowania dotychczasowych sposobów postępowania i opanowania nowych umiejętności związanych z wychowaniem dzieci.

"Złota recepta" na wychowanie dziecka nie istnieje. Podczas warsztatów będzie możliwość nauczenia się jak okazywać dziecku akceptację, jak wysłuchać go wtedy, kiedy ma problem, jak skutecznie chwalić, aby wzmacniać pożądane zachowania dziecka. Jeden z warsztatów poświęcony będzie także potrzebom rodziców, metodom radzenia sobie ze stresem i wpływowi stanu emocjonalnego rodzica na jego relacje z dzieckiem.


Warsztaty będą odbywały się w sali konferencjnej PCPR w następujących terminach:

Data                                      Godzina                                             Temat warsztatów

04.04.2017                           16.00-19.00              Wszystkie dzieci nasze są? - o akceptacji dzieci i ich zachowań

25.04.2017                           16.00-19.00              Aktywne słuchanie jako podstawowa umiejętność rodzica

09.05.2017                           16.00-19.00              Zasady są... - po co?

16.05.2017                           16.00-19.00              Pochwały, nagrody – jak stosować, żeby były skuteczne?

30.05.2017                           16.00-19.00              Od kontroli rodzicielskiej do samokontroli

06.06.2017                           16.00-19.00               Zadowolony rodzic = zadowolone dziecko

20.06.2017                           16.00-19.00               Budowanie relacji z dzieckiem – podsumowanie warsztatów

Prowadzący: Bogna Filipczak – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 61 640 45 51.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

X edycja ogólnopolskiego konkursu "Seniorzy w akcji" (Inkubator + dotacje)

wtorek, 07 marca 2017 14:35

altTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają X edycję ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” (Inkubator + dotacje).
Równolegle trwa rekrutacja do programu "Generator innowacji. Sieci wsparcia".


Zapraszamy do zapoznania się z konkursami.

Informacja o konkursie

www.e.org.pl

www.seniorzywakcji.pl

www.sieciwsparcia.pl

   

Aktywny Samorząd 2017

czwartek, 16 lutego 2017 13:26

altINFORMACJA DLA STUDENTÓW


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuje, że od dnia 6 marca 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

1.  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


- od dnia  6 marca  2017 r.  do dnia  30 marca 2017  r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego  2016/2017),

- od dnia 4 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego  2017/2018).

2. Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową


- od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.

   

Aktywny Samorząd dla studentów 2017

poniedziałek, 13 lutego 2017 13:08

alt
Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 roku wypada:

    dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
    dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Szczegóły dotyczące programu dostępne na stronie internetowej :

http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3674,Aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku.html

   

Aktywny Samorząd 2017

poniedziałek, 06 lutego 2017 09:08

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

    w szkole policealnej,
    w kolegium,
    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

    Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
    Modułu II:

    dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
    dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB)

   

Nowe godziny przyjęć interesantów

środa, 11 stycznia 2017 11:29

W związku z wprowadzeniem z dniem 2 stycznia 2017 r. nowego Regulaminu pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie obowiązuje nowy czas przyjęć interesantów

Biuro Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

poniedziałek, środa, piątek 8.00 - 15.00

wtorek - 8.00 - 13.00

czwartek 12.00 - 15.00

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

poniedziałek, czwartek 11.30 - 15.30

wtorek, środa, piątek 8.30 - 12.30

   

Uwaga

poniedziałek, 28 listopada 2016 15:49

Przypominamy, że dnia 30 listopada 2016 roku mija termin składania wniosków o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

   

Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników

czwartek, 17 listopada 2016 12:03

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Adam Sekściński informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe informacje na stronie http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/umowa-ubezpieczenia-dzieci-rolnikow-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow/


Do pobrania:

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego

Rodzaje i kwoty świadczeń 

   

Konkurs plastyczny

wtorek, 08 listopada 2016 15:33

alt

DO POBRANIA:

Oświadczenie opiekuna

   

Strona 11 z 22