Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -TWOJE BARIERY TWOIM WYZWANIEM

poniedziałek, 07 lipca 2014 11:53

altStowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie TWOJE BARIERY - TWOIM WYZWANIEM, który odbywać się będzie we wrześniu oraz na przełomie listopada i grudnia (konieczność uczestnictwa w obu terminach). W programie przywidziane są szkolenia pracownika biurowego oraz„ Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach IX konkursu, rodzaj zadania 6. Głównym celem projektu jest prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności poprzez: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
WARUNKI UCZESTNICTWA osoby pełnoletnią, bez zatrudnienia, w wieku produkcyjnym, mieszkasz w Polsce, posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie jesteś uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej ani pracownikiem zakładów aktywizacji zawodowej to ten program jest właśnie dla Ciebie! Pamiętaj, że wykształcenie nie jest brane pod uwagę.
Nie czekaj, to już ostatnia edycja programu!
Kurs obejmuje udział w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych obejmujących:
1. sesja: 8 – 22 września 2014 r. - Warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:
a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,
b. poradnictwo prawne,
c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,
d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).
2. sesja : 22 listopad - 6 grudnia 2014 r. - szkolenia zawodowe:
1. kurs pracownika biurowego (m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
2. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach ON, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, animowanie czasu wolnego ON, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych, itp.
Warsztaty zrealizowane zostaną w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem (www.szablewski.pl) i będą trwały dwa razy po 14 dni. Uczestnicy otrzymają BEZPŁATNE zakwaterowanie i wyżywienie a także materiały szkoleniowe. Odpłatność za udział w projekcie (28 dni ) wynosi symboliczne 100 zł.
ZGŁOSZENIA:
Wypełnione ankiety „Zgłoszenia wstępnego” należy przesłać jak najszybciej na adres: Stowarzyszenie Sportowo - Rehabilitacyjne START ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań lub elektronicznie (mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), lub faxem: (61) 8411 059 tel. (61) 8483 189.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kandydatów. Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.
Wszelkich informacji udziela:
Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne „ START ”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel./fax: (61) 8483-189, 8411-059
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.start.org

 

Bezpłatne szkolenie"Niepełnosprawność społeczna ,czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne

czwartek, 03 lipca 2014 08:51

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”. Skierowane jest do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi, jak również dla rodziców i opiekunów prawnych tych osób.
Szkolenie, w wymiarze 15 godzin zajęć teoretycznych, praktycznych i warsztatów, odbędzie się w dniach 19 - 20 września 2014 r. w siedzibie PCPR (parter, sala konferencyjna), planowane rozpoczęcia szkolenie w pierwszym dniu o godz. 14:00.
Warunkiem realizacji szkolenia jest uczestnictwo minimum 50 osób. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną w terminie do dnia 10 lipca 2014 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Program szkolenia

   

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”

poniedziałek, 30 czerwca 2014 09:31

altFundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w II edycji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.Wiecej informacji na stronie: http://www.far.org.pl/wsparcie-os%C3%B3b-z-rzadko-wyst%C4%99puj%C4%85cymi-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-i-niekt%C3%B3rymi-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-sprz%C4%99%C5%BConymi-w-wieku-45-na-rynku-pracy-ii.html

   

Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim

poniedziałek, 30 czerwca 2014 09:22


altCelem głównym projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim w życiu społecznym i zawodowym przez objęcie wsparciem wybranej grupy nie pozostającej w zatrudnieniu.
Innowacyjność projektu opiera się przede wszystkim na zastosowaniu bezpośredniej formy rekrutacji oraz na wykorzystaniu w większości zaplanowanych w projekcie działań osób niepełnosprawnych – Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji. Unikalny jest również sposób indywidualnego wsparcia w miejscu zamieszkanie lub czasowego pobytu beneficjentów. Wsparcie to jest niezależne od miejsca zamieszkania, czasu od urazu, możliwości technicznych oraz finansowych beneficjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.far.org.pl/kompleksowa-aktywizacja-spo%C5%82eczna-i-zawodowa-os%C3%B3b-poruszaj%C4%85cych-si%C4%99-na-w%C3%B3zku-inwalidzkim.html

   

Poradnictwo Rodzinne okresie lipiec - sierpień

wtorek, 24 czerwca 2014 12:41

altDyżury Prawnika i Psychologa organizowane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Psycholog przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

środa godz. 15:00 - 17:00

Prawnik przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

poniedziałek; godz. 16:00 - 18:00

Psycholog przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” we Wrześni

2,4 środa miesiąca ( 09 i 23 lipca, 13 i 27 sierpnia)

godz. 17:15 - 19:15

Prawnik przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar"we Wrześni

2,4 środa miesiąca; ( 09 i 23 lipca , 13 i 27 sierpnia)

godz. 15:00 - 17:00

Mieszkańcy gmin nieobjętych dyżurami -mogą korzystać z porad we Wrześni

   

Konkurs grantowy 2014-2015

poniedziałek, 23 czerwca 2014 09:52


altKonkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych:

1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)
3. Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia

Termin składania wniosków: piątek, 11 lipca 2014 roku do godz. 15.00
Kwota dotacji: od 5 do 35 tysięcy złotych (min. 10% wkładu własnego)
Termin realizacji projektów w drugiej edycji: 1 października 2014 roku – 30 czerwca 2015 roku
Wnioski można składać wyłącznie przez generatory wniosków.

Więcej informacji:  www.fdn.pl/konkurs-grantowy-2014-2015-0

Kontakt do organizatora konkursu:

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Fundacja Marka Kamińskiego informuje, że ruszył nabór na letnią edycję Obozów Zdobywców Biegunów.

środa, 04 czerwca 2014 10:08

altObozy Zdobywców Biegunów to cykl dziesięciodniowych, bezpłatnych, obozów letnich i zimowych. Nieodłącznym elementem obozów są warsztaty motywacyjne prowadzone zgodnie z autorską Metodą Biegun opracowaną przez naszego fundatora Marka Kamińskiego, a także program atrakcyjnych zajęć w terenie dostosowanych do wieku i stopnia sprawności uczestników. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 10-16 lat z całej Polski posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub sensorycznej w stopniu lekkim lub średnim, lub pochodzące z rodzin objętych wsparciem ośrodków Pomocy społecznej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.kaminski.pl/pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-na-letnia-edycje-obozow-zdobywcow-biegunow.html

   

Informacja dotycząca kart parkingowych

poniedziałek, 02 czerwca 2014 11:14

altZ dniem 1 lipca 2014 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o Zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 5 grudnia 2013 r. poz. 1446 kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej i placówki świadczącej usługi na rzecz osób niepełnosprawnych wydawać będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Kartę parkingową będzie można uzyskać na podstawie wydanego przez Zespół orzeczenia wraz ze wskazaniem, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Karta parkingowa dla osób fizycznych będzie wydawana na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 5 lat, placówkom nie dłużej niż na 3 lata.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Po 30 listopada 2014 r. osoby, które posiadają ważne orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodami 05-R, 10-N, 04-O będą mogły się ubiegać o kartę parkingową na podstawie tego orzeczenia.

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

   

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”.

piątek, 23 maja 2014 10:42

altProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Łączny koszt projektu w 2014 roku to kwota 1 075 817,17 zł,, z czego 962 856,37 to kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 112 960,80 zł. stanowi wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr.

Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.

Projektem objęte są następujące grupy:
I  - kobiety i mężczyźni o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie,
II  -  rodziny zastępcze i ich otoczenie,
III -  osoby borykające się z problemami społecznymi i ich otoczenie,
IV -  osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa

i Rudy Komorskiej  oraz Środowiskowych Domów Samopomocy  z Gozdowa i Pietrzykowa,
V – osoby bezrobotne, skierowane przez Spółdzielnię Socjalną na staż w ramach reintegracji zawodowej.

W tym roku oprócz kontynuacji  sprawdzonych działań z 2013 roku dodatkowo przewidziano m.in.:

• Wizytę Studyjną dla I grupy docelowej dotyczącą promowania ekonomii społecznej.
• szkolenia dla rodzin zastępczych dotyczące zaburzeń zachowania, szkolenie dotyczące uzależnień
• zorganizowana zostanie Konferencja informacyjna poświęcona polityce prorodzinnej ze względu na ogłoszenie roku 2014 „Rokiem Rodziny”.
• osoby niepełnosprawne uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach krawieckich, artystyczno-kaletniczych, ślusarstwa artystycznego i witrażu, galanterii drewnianej, introligatorskich.

   

Strona 11 z 15