Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

poniedziałek, 15 lutego 2016 09:20

altRodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.plWnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Stypendia SPES - informacje

Stypendia SPES - zdjęcie do publikacji

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

wtorek, 02 lutego 2016 13:28

   

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu

czwartek, 28 stycznia 2016 12:49

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza otwarty nabór na Partnera – podmiot ekonomii społecznej lub organizację samorządową prowadzącą działalność w powiecie wrzesińskim w obszarze włączenia społecznego do wspólnej realizacji projektu z zakresu Usług społecznych i zdrowotnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

Ogłoszenie 

Formularz - zał. nr 1

Deklaracja - zał. nr 2

   

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru na Partnera projektu

czwartek, 28 stycznia 2016 12:46

Września, dnia 28 stycznia 2016 r.


Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z powodu błędnego zapisu unieważnia ogłoszony w dniu 25.01.2016 r. otwarty nabór na Partnera – podmiot ekonomii społecznej lub organizację samorządową prowadzącą działalność w powiecie wrzesińskim w obszarze włączenia społecznego do wspólnej realizacji projektu z zakresu Usług społecznych i zdrowotnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
/-/ Jerzy Nowaczyk

   

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu

poniedziałek, 25 stycznia 2016 13:17

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza otwarty nabór na Partnera – podmiot ekonomii społecznej lub organizację samorządową prowadzącą działalność w powiecie wrzesińskim w obszarze włączenia społecznego do wspólnej realizacji projektu z zakresu Usług społecznych i zdrowotnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Formularz - zał. nr 1

Deklaracja - zał. nr 2

   

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 13 stycznia 2016 11:10

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE

   

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 r.

czwartek, 31 grudnia 2015 11:25

 Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert, w ramach którego, na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą się Państwo starać o wsparcie finansowe różnorodnych działań podejmowanych przez Państwa stowarzyszenia.
 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce Otwarte konkursy ofert:

http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/447,2016.html?tresc=1987
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z treścią "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".

   

Konsultacje społeczne

czwartek, 17 grudnia 2015 14:56

Konsultacje społeczne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedkłada do społecznej konsultacji projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii, opinii na temat zawartych w nim zapisów.

Wszelkie propozycje, uwagi można  przekazywać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w sekretariacie PCPR przy ul. Wojska Polskiego 1, pok. 32 w terminie do 8 stycznia 2016 r.


Do pobrania:

STRATEGIA

   

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

poniedziałek, 14 grudnia 2015 10:48

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

   

Strona 11 z 19