Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja

czwartek, 27 grudnia 2018 13:58

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że wnioski o dofinansowanie będą dostępne od 2 stycznia 2019 roku zarówno na stronie internetowej jak i bezpośrednio w biurze.

 

Konkurs dla młodzieży

środa, 19 grudnia 2018 14:36

Zapraszamy młodzież w wieku 13-18 lat do udziału w konkursie pod nazwą
„W INTERNECIE CZY W REALU NIE LEKCEWAŻ ZŁYCH SYGNAŁÓW”.
Żeby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę w formie krótkometrażowego filmu, związanego z tematem konkursu i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w terminie do 8 lutego 2019 r. Z nadesłanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

DO POBRANIA:

Regulamin 

Zgoda opiekuna

alt

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

czwartek, 06 grudnia 2018 09:32

altInformuję, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w zamian za pracę
w dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach od 7:30 do 15:30.

   

Uwaga

wtorek, 04 grudnia 2018 14:47

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.”.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

   

Ważna informacja

poniedziałek, 03 września 2018 08:24

altW związku z przekazaniem placu budowy dla realizacji inwestycji: budowa zaplecza dydaktyczno-sportowego zmienia się sposób komunikacji przy poszczególnych jednostkach znajdujących się na przyległym terenie. Prosimy o zapoznanie się z planem sytuacyjnym, pokazującym zmiany w dojściu i dojeździe do:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – od ulicy Wojska Polskiego, za budynkiem Zespołu Szkół Politechnicznych (ZSP) przejść obok strzelnicy, następnie alejką w prawo, znajdziemy się na tyłach budynku PCPR. Aby dostać się do Salki Rehabilitacyjnej, należy przejść przez furtkę na teren Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ) oraz kierować się w lewo,

- Boisk Szkolnych Zespołu Szkół Politechnicznych – przez teren PCEZ, należy iść w kierunku garaży, następnie przejść przez bramę za garażami,

- Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni – przez wejście główne do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (WSCKU).

Dodatkowo na czas budowy zostanie zmniejszona liczba miejsc parkingowych przy Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami kontaktowym:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – 61 640 45 54 lub 61 640 45 52,
Zespół Szkół Politechnicznych (ZSP) – 61 436 05 88,
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (WSCKU) – 61 436 49 59.

dojcie do sali rehabilitacyjnej

   

Aktywizacja osób młodych

czwartek, 19 lipca 2018 14:37


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zaprasza do zapoznania się z projektem Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV) realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. Informacja na stronie www.wrzesnia.praca.gov.pl

DO POBRANIA: Informacja o projekcie

   

Informacja w sprawie niezamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności od dnia 27 czerwca 2018 r. symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P

czwartek, 19 lipca 2018 14:31

DO POBRANIA: Informacja

   

Informacja NFZ o rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

piątek, 29 czerwca 2018 14:31

NFZ przekazał informację z jakich świadczeń od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością.

Poza kolejnością osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą udzielane:

  • świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
  • świadczenia medyczne w szpitalach,
  • usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach

Poza kolejnością będą również udzielane świadczenia:

  • rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

To oznacza, że:

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Bardzo ważne:

niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie NFZ.

Informacje można uzyskać również telefonicznie.

   

Pilotażowy program "ABSOLWENT"

środa, 27 czerwca 2018 10:09

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:
•    termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku - 20 lipca 2018 roku;
•    wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;
•    celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;
•    łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.

DO POBRANIA : Ulotka informacyjna

   

Strona 4 z 19