Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

System SOW od 2020 on-line

wtorek, 31 grudnia 2019 10:07

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwi wszystkim wnioskodawcom składanie wniosków on-line w Systemie SOW na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

alt


https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/system-sow-od-2020-on-line/

 

Ankieta dla klientów PCPR

środa, 18 grudnia 2019 12:42

altSzanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, mającej na celu poznanie Państwa zdania na temat postaw współpracujących z Państwem Pracowników PCPR.

Bardzo zależy Nam na stałym monitoringu oraz podnoszeniu jakości sposobów współpracy z Państwem oraz doskonaleniu systemu świadczonych na Państwa rzecz usług, dlatego też dziękujemy z góry za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zawarte w ankiecie.

 

Wypełnione ankiety prosimy składać w skrzynkach znajdujących się na korytarzu.


Ankieta dla klientów PCPR

Ankieta dla klientów PCPR

   

Ogłoszenie zwycięzców konkursu "Miej przyjaciół miły, używaj siły - młodsi rysują, starsi rysują".

poniedziałek, 09 grudnia 2019 09:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza zwycięzców konkursu „MIEJ PRZYJACIÓŁ MIŁY, NIE UŻYWAJ SIŁY – MŁODSI RYSUJĄ, STARSI RYMUJĄ!”

                         I miejsce: WIKTORIA HELWICH lat 11

                        II miejsce: HUBERT KOŁODZIEJCZAK lat 8

                        III miejsce: JULIA SOSZYŃSKA lat 7

 

Wyróżnienia otrzymali:       Ewa Helwich, Zuzanna Zielińska, Dorota Samelak, Roksana Obodzińska, Wojciech Matysiak, Maria Samelak, Natasza Izdebska.

Wszystkich zwycięzców zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 1 w dniu 13.12.2019 roku, o godzinie 14.00.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

wtorek, 03 grudnia 2019 12:23

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosrawności we Wrześni  w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będą nieczynne,

W zamian za pracę w dniu 28 grudnia 2019 r. (sobota), tego dnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będą czynne w godzinach od 7:30 do 15:30

   

,,Program wyrównywania różnic między regionami III"

poniedziałek, 14 października 2019 11:52

Szanowni Państwo,

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu z przyjemnością informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII).

Pomoc w obszarze A udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002 r., zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165 000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Dostosowania architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych (nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkalnych) i mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy (w tym przyschodowej), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów, a także na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, poprzez oznaczenia ciągów komunikacyjnych (w tym schodów) w kolorach kontrastowych, montażu przycisków w alfabecie Braille’a w windach, w przypadku nowych wind zapewnieniu komunikatów głosowych.

Adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” należy składać do właściwego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2019 r.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków prze BGK:

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

   

Konkurs

wtorek, 29 października 2019 10:22

Zapraszamy uczniów z klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów z klas V-VIII szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie powiatu wrzesińskiego do udziału w konkursie pod nazwą
Miej przyjaciół miły, nie używaj siły – młodsi rysują, starsi rymują!”.
Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w terminie do 29 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

DO POBRANIA:

Regulamin

Zgoda opiekuna

konkurs1


   

Projekty aktywizacjne Powiatowego Urzędu Pracy

piątek, 25 października 2019 12:22

 Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizuje projekty pt.:

- ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”,

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)

- ,, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)   

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim

czwartek, 17 października 2019 11:21

Starosta wrzesiński zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim. Uprawnione do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły w ogłoszeniu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/8648/

Zgłoszenie kandydata do Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

   

Projekt Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

środa, 16 października 2019 13:27

   

Strona 4 z 22