Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Program Przeciwdziałania Przemocy

środa, 12 września 2012 14:01

altRuszyła oficjalna strona internetowa projektu „Wielkopolska Kampania Informacyjna na rzecz Przeciwdziałania Przemocy” www.przemoc.info.pl  Portal służy wspieraniu i integrowaniu działań podejmowanych w Wielkopolsce w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Pomysłodawcą projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Ogólnopolski Telefon zaufania dla ofiar przestępstw

czwartek, 30 sierpnia 2012 12:38

altSwoją działalność ogłosiło Stowarzyszenie Verba Veritatis, które za główny cel stawia sobie pomoc ofiarom przestępstw. Jedną z głównych inicjatyw jest uruchomienie Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar - 116-006.

Instytucja oferuje pomoc we wszystkich dziedzinach, w których osoba pokrzywdzona może sobie nie poradzić samodzielnie. "Verba Veritatis" będzie promować wiedzę prawną wśród zwykłych obywateli, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych, udostępniać pomoc psychologów.

(źródło: www.wiadomosci24.pl)

   

Nabór ofert w procedurze małych grantów-pomoc społeczna

wtorek, 03 lipca 2012 10:30

altZgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działalności pożytku publicznego na rok 2012” organizacje pozarządowe mają możliwość
ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z pominięciem
otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”.
Powyższa forma umożliwi wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych
projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów rodzin, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.
Oferty należy składać od 29 czerwca do 23 lipca 2012 roku do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań).
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.
Więcej informacji na  www.rops.poznan.pl

   

Zaproszenie do nowego projektu realizowanego ze środków PFRON

czwartek, 28 czerwca 2012 11:51

 
altTwoje Bariery Twoim Wyzwaniem
projekt aktywizacji zawodowej
 
ROZPOCZYNAMY  w 2012 roku Nowe Kursy dla osób z niepełnosprawnością   Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem  to program   szkoleń  pracownika biurowego   i  „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
 Projekt jest skierowany do osób

--pełnoletnich,

-bez zatrudnienia,

- z terenu całej Polski,
-w wieku produkcyjnym,
 -bez względu na wykształcenie,
-posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-którenie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej
Kurs obejmuje udział  w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych obejmujących :
 1 sesja   27 VIII- 10.IX br.- Warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:
a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,
b. poradnictwo prawne,
c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,
d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).
 2 sesja    pierwsza połowa grudnia  - szkolenia zawodowe:
a.kurs pracownika biurowego ( m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
b. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.
   Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach ON, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, animowanie czasu wolnego ON, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych itp. Ukończenie kursu „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych.”
 Warsztaty zrealizowane zostaną  w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem  (www.szablewski.pl)  i będą trwały dwa razy po 14 dni. Uczestnicy  otrzymają  BEZPŁATNE zakwaterowanie i wyżywienie a także  materiały szkoleniowe. Odpłatność za udział w projekcie (28dni ) wynosi symboliczne 100 zł.

Wszelkich informacji udziela:
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel/fax:
(61) 84-83-189

(61) 84-11-059

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.start.org.pl

   

Informator eBIFRON

czwartek, 31 maja 2012 10:35

altPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął  publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON                

Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl
Odbiorcami informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne ich rodziny, pracodawcy, osoby zainteresowane problematyką osób niepełnosprawnych

   

Łóżka szpitalne do przekazania

środa, 30 maja 2012 15:43

W związku z likwidacją, szpital miejski przy ul. Szkolnej w Poznaniu ma do przekazania 45 łóżek szpitalnych, w tym kilka rehabilitacyjnych wraz z materacami.

Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z kierownikiem działu logistyczno - administracyjnego Panią Dorotą Majchrzak tel. 61 87 39 120, 502 73 44 77, w celu omówienia szczegółów przekazania sprzętu.

Transport łóżek trzeba zorganizować we własnym zakresie.

Źródło: Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

   

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

poniedziałek, 14 maja 2012 10:34

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że dnia 28 maja 2012 roku rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze osobiste zgłoszenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 39, tel. 61/6404551

   

Kreatywni, mobilni, niezależni

poniedziałek, 14 maja 2012 10:21

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii w Partnerstwie z Eureka Sp. z o.o. rozpoczęła rekrutację do projektu „Kreatywni, mobilni, niezależni. Niepełnosprawni przedsiębiorcy w Wielkopolsce”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych z terenu województwa wielkopolskiego, którzy nie ukończyli 25 lat.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im dostępu do wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego. Ma to na celu ułatwienia założenia np. własnej działalności gospodarczej i otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej do 40 000,00 zł na swój własny biznes.

Rekrutacja trwa do czerwca 2012 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Można również skontaktować z Barbarą Bartczak – specjalistą ds. rekrutacji tel. 504 456 172, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Źródło: Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii oraz Eureka Sp. z o.o.

   

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

sobota, 19 listopada 2011 09:45

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu powiatu wrzesińskiego, które odbędzie się  21 listopada 2011 roku /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

Osobą prowadzącą będzie psycholog Pani Elżbieta Tomczak. Na spotkaniu zostaną poruszone bieżące trudności pojawiające się w rodzinach zastępczych.

Serdecznie zapraszamy.

   

Strona 24 z 25