Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Nieodpłatna pomoc prawna.

piątek, 10 lipca 2020 13:18

Uwaga

altW związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 13 lipca 2020 r. wznawia fizyczną działalność punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujący się w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury. Punkt ten funkcjonuje wg poniższego harmonogramu:

poniedziałek: godz. 12.00-16.00
wtorek: godz. 8.00-12.00
środa: godz. 12.00-16.00
czwartek: godz. 8.00-12.00
piątek: godz. 8.00-12.00.

Jednocześnie informujemy, że do 17 lipca 2020 r. nie będą funkcjonować dwa pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrześni:
- przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy.
W przypadku ww. dwóch punktów istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

 

ULOTKA INFORMACYJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA Z PFRON

środa, 08 lipca 2020 10:04

altSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z ulotką

ULOTKA INFORMACYJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

Nieodpłatna pomoc prawna.

piątek, 19 czerwca 2020 14:10

Uwaga!

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego do 10 lipca 2020 r.
nie będą funkcjonować wszystkie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

- we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy,

- w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00
– 14:00.

   

Procedura postępowania pracowników PCPR we Wrześni i obiegu dokumentów w tradycyjnej formie papierowej w związku z działaniami profilaktycznymi, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa

poniedziałek, 01 czerwca 2020 07:59

   

Uwaga!

piątek, 29 maja 2020 00:00

altW związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego do 19 czerwca 2020 r. nie będą funkcjonować wszystkie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
- we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
- w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

   

Usługa tymczasowego profilu zaufanego

środa, 29 kwietnia 2020 08:12


altMinisterstwo Cyfryzacji uruchomiło tymczasowy profil zaufany. Usługa pozwoli osobom, które dotychczas nie miały profilu zaufanego na załatwianie spraw urzędowych przez Internet.
Profil Zaufany, to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe przez Internet. Aby uzyskać tymczasowy profil zaufany, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem. Tymczasowy profil zaufany ma krótszy termin ważności niż zwykły profil zaufany. Jest ważny tylko przez 3 miesiące i nie można samodzielnie przedłużyć jego ważności, może zostać przedłużony automatycznie, jeśli w kraju będą nadal obowiązywać ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Więcej informacji w  Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej oraz  na stronie PFRON

   

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w badaniu pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”

wtorek, 28 kwietnia 2020 09:03

altCelem badania jest uzyskanie wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby oraz sposobów radzenia sobie w realizacji zakupów w sytuacji ograniczeń w poruszaniu się i w dostępie do sklepów w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Wyniki badania przyczynią się do określenia możliwych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki badania będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Ze względu na cel badania ankieta adresowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych dokonujących zakupu artykułów pierwszej potrzeby samodzielnie lub przy wsparciu rodziny, lub najbliższego otoczenia (tj. do osób niepełnosprawnych mieszkających samodzielnie lub z rodziną/opiekunami/współlokatorami). Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć na podany niżej link. Ankietę można wypełniać do 8 maja 2020 r. W razie pytań prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Link do elektronicznej wersji ankiety.

   

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

poniedziałek, 20 kwietnia 2020 11:06


W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.
Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;  
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;  
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;  
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON;  
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; 
7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wszelkie informacje dostępne również pod numerem telefonu
61 640 45 52
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
   

Nieodpłatna pomoc prawna

piątek, 17 kwietnia 2020 11:16

Uwaga!

 

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego do 30 kwietnia 2020 r. nie będą funkcjonować wszystkie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

- we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy,

- w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury.

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

   

Strona 3 z 25