Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”.

piątek, 23 maja 2014 10:42

altProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Łączny koszt projektu w 2014 roku to kwota 1 075 817,17 zł,, z czego 962 856,37 to kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 112 960,80 zł. stanowi wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr.

Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.

Projektem objęte są następujące grupy:
I  - kobiety i mężczyźni o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie,
II  -  rodziny zastępcze i ich otoczenie,
III -  osoby borykające się z problemami społecznymi i ich otoczenie,
IV -  osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa

i Rudy Komorskiej  oraz Środowiskowych Domów Samopomocy  z Gozdowa i Pietrzykowa,
V – osoby bezrobotne, skierowane przez Spółdzielnię Socjalną na staż w ramach reintegracji zawodowej.

W tym roku oprócz kontynuacji  sprawdzonych działań z 2013 roku dodatkowo przewidziano m.in.:

• Wizytę Studyjną dla I grupy docelowej dotyczącą promowania ekonomii społecznej.
• szkolenia dla rodzin zastępczych dotyczące zaburzeń zachowania, szkolenie dotyczące uzależnień
• zorganizowana zostanie Konferencja informacyjna poświęcona polityce prorodzinnej ze względu na ogłoszenie roku 2014 „Rokiem Rodziny”.
• osoby niepełnosprawne uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach krawieckich, artystyczno-kaletniczych, ślusarstwa artystycznego i witrażu, galanterii drewnianej, introligatorskich.

 

Uwaga studenci

piątek, 07 marca 2014 13:27

altUWAGA STUDENCI !!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach realizacji programu Aktywny Samorząd – Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, pok. 35) w terminach:
- do dnia 30 marca 2014 r.
- do dnia 30 września 2014 r.

Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru.
Adresat programu (Moduł II):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
• przerwa w nauce.
Tak jak w poprzednim roku wnioski można pobrać w siedzibie PCPR oraz ze strony internetowej www.pcprwrzesnia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Załącznik: ustalenie wysokości wnioskowanego dofinansowania.


   

Konsultacje społeczne - Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018.

piątek, 21 lutego 2014 09:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedkłada do społecznej konsultacji projekt Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018, który był przygotowany we współpracy z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych realizujących politykę społeczną w Powiecie Wrzesińskim.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii, opinii na temat zawartych w nim zapisów.
Wszelkie propozycje, uwagi można  przekazywać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 7 marca br.
Po tym terminie projekt zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu we Wrześni, a następnie Radzie Powiatu we Wrześni w celu uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK: Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2018.

   

Cykl szkoleń prowadzonych przez Jacka Kielina

piątek, 15 listopada 2013 13:10

   altZapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach ,ktore poprowadzi Jacek Kielin we wspópracy zinnymi specjalistami.Jacek Kielin jest psychologiem od 1990 .prowadzi Przedszkole Specjalne "Orzeszek" w Poznaniu, jest autorem wielu publikacji o tematyce specjalnej.

Szkolenia skierowane są do osób pracujących z dziećmi wieloroko niepełnosprawnymi. Szkolenie odbywać się bedzie w Niebublicznym Ośrodku Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczym Arka we Wrześni ul.Owocowa 2

Szczergółowe informacje na :  http://www.arka-wrzesnia.pl/arka/aktualnosci.html aktualności z dnia 28.08.2013                                                                        

   

Akademia życia. Start do samodzielności osób niepełnosprawnych

piątek, 08 listopada 2013 09:52

altPomożemy Ci wyznaczyć cele i je zrealizować!
Akademia życia. Start do samodzielności osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się przy pomocy wózka, mieszkasz w Polsce, masz 18-25 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, chcesz zmienić swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować do podjęcia pracy, zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

Na czym polega projekt AKADEMIA ŻYCIA. Start do samodzielności osób niepełnosprawnych?

Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy projektu przyjeżdżają na 3 – 12 miesięcy do Konina, gdzie w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań, przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Pod okiem wykwalifikowanej kadry przechodzą treningi samodzielności (np. czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, przygotowywanie posiłków, prace porządkowe), biorą udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze (nauka pokonywania barier). Odbywają się też indywidualne spotkania z coachem, który biorąc pod uwagę kompetencje, predyspozycje i zainteresowania uczestników, dopasowuje i proponuje szkolenia zawodowe (300 h). Dodatkowo uczestnicy uczą się języków obcych, mogą też korzystać ze wsparcia psychologa. Udział w projekcie kończy się odbyciem półrocznego stażu (z wynagrodzeniem) z możliwością dalszego zatrudnienia.

Kto realizuje projekt?
Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
z siedzibą w Koninie, ul. Południowa 2A, wpisana do KRS pod nr 0000197058. Partnerem projektu jest Samorząd Miasta Konina, który na potrzeby projektu wyremontował i użycza kamienicę z mieszkaniami treningowymi. Całość projektu jest finansowana przez duńską Fundację VELUX.

Kto prowadzi zajęcia z uczestnikami?
Zespół realizujący projekt to specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy zostali odpowiednio przygotowani do realizacji działań projektowych. Treningi samodzielności będą prowadzone przez niepełnosprawnych instruktorów wspieranych przez asystentów.

Jak i kiedy mogę się zgłosić?
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013r. i zakończy się w czerwcu 2018r. Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 15 listopada 2013. W styczniu 2014r. zostanie przyjęta pierwsza grupa 8 młodych osób niepełnosprawnych. W ciągu całego projektu zakładamy udział 50 osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Karolem Włodarczykiem pod nr tel. 63 211 22 19

Ile kosztuje udział w projekcie?
Zapewniamy bogaty i spójny program aktywizacji społecznej i zawodowej, spotkania ze specjalistami, a także mieszkanie w dostosowanych mieszkaniach treningowych. Uczestnicy po przyjeździe do Konina we własnym zakresie organizują jedynie wyżywienie.Fundacja PODAJ DALEJ działa od lutego 2004 roku prowadząc szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Naszym głównym celem jest usamodzielnianie Podopiecznych.

   

Technik informatyk - nabór do Szkoły Policealnej

wtorek, 02 lipca 2013 11:48

alt

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie prowadzi nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej kształcącej w kierunku technik informatyk podczas nauki uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:

• montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
• projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
• tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Zapraszamy osoby niepełnosprawne ruchowo bez matury i z maturą. Dokumenty można składać do 15 sierpnia

Więcej informacji: Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konstancinie-Jeziornie 05-510, ul. Gąsiorowskiego 12/14 tel. centrali: (0-22) 756-32-40, 756-32-60, 756-45-57, 754-07-80 à sekr. szkoły w. 123 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub http://www.ckr.pl/wp-content/uploads/2011/04/A-Informacja-o-przyj%C4%99ciach-do-Szko%C5%82y-Policealnej-2013-2014-18-02-20131.pdf  tel. bezpośredni do szkoły: (0-22) 754-71-81, 754-71-75, fax 756-30-81

   

Poradnictwo Rodzinne okresie lipiec - sierpień

wtorek, 24 czerwca 2014 12:30

altDyżury Prawnika i Psychologa organizowane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

Psycholog przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

środa godz. 15:00 - 17:00

Prawnik przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

poniedziałek; godz. 16:00 - 18:00

Psycholog przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” we Wrześni

2,4 środa miesiąca (09 i 23 lipca, 13 i 27 sierpnia)

godz. 17:15 - 19:15

Prawnik przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar"we Wrześni

2,4 środa miesiąca; (09 i 23 lipca , 13 i 2 sierpnia)

godz. 15:00 - 17:00

Mieszkańcy gmin nieobjętych dyżurami -mogą korzystać z porad we Wrześni

   

Program korekcyjno-edukacyjny

czwartek, 06 czerwca 2013 12:10

altRuszyła 5 edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Zajęcia odbywają się  w każdą środę o godz.17:30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ul.Wojska Polskiego 1

   

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

wtorek, 21 maja 2013 13:40

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że w czerwcu 2013 r. rozpoczyna się piąta edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
 Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób krzywdzonych.
 Program adresowany jest między innymi do osób skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 § 1 kk., które zobowiązano do udziału w programie; sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”; zgłoszonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także osób samodzielnie zgłaszających gotowość uczestnictwa w programie.
 Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 5 czerwca br. (środa) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać PCPR - tel. 61) 640 45 54.

   

Strona 16 z 19