Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Dopalacze mam świadomość - reaguję na czas

poniedziałek, 21 września 2015 11:34

alt 

 

KOMUNIKAT

czwartek, 13 sierpnia 2015 12:48

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:


• w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
o kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
o szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
o utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
o protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
o utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
o utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).


• w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
o wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
o termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

   

Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych - osiem spotkań informacyjnych w Wielkopolsce

środa, 24 czerwca 2015 12:09

altPunkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Wielkopolsce zapraszają na spotkania wprowadzające do tematyki Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową. Spotkania odbędą się w środę 1 lipca 2015 r. jednocześnie w ośmiu miejscowościach w regionie: Gnieźnie, Jarocinie, Koninie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i Poznaniu. Informacje o spotkaniach znajdują się na stronie:
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/sroda-z-funduszami-dla-organizacji-pozarzadowych-osiem-spotkan-informacyjnych-w-wielkopolsce-8
Telefon kontaktowy 61 62 66 193 lub 61 62 66 192.

   

Poradnictwo Rodzinne w okresie lipiec - sierpień

środa, 24 czerwca 2015 10:27

altDyżury Prawnika i Psychologa organizowane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Psycholog przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:
1,3,5 środa miesiąca godz. 15:30 - 17:30
2,4 środa miesiąca godz.15:00- 17:00
Prawnik przyjmuje w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
poniedziałek godz. 16:00 - 19:00
Psycholog przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” we Wrześni
2,4 środa miesiąca godz. 17:15 - 19:15
 Prawnik przyjmuje w siedzibie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar" we Wrześni
 2 środa miesiąca godz. 15:00 - 17:00                                                                                                                                                                                                  Prawnik przyjmuje w siedzibie Ośrodka Pomocy Spolecznej w Miłosławiu                                                                                                                                                wtorek godz. 15:30 - 17:30                                                                                                                                          

Mieszkańcy gmin nieobjętych dyżurami -mogą korzystać z porad we Wrześni

   

Kolonie letnie -Mali odkrywcy

środa, 13 maja 2015 13:43

altFundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza Dzieci w wieku 8-12 lat (rok urodzenia 2003 – 2007) z niepełnosprawnością narządu ruchu z małych miast i wsi, z całej Polski na niezapomniane kolonie! "Mali Odkrywcy", które odbędą się w dniach 27 lipca 2015 do 2 sierpnia 2015 w Koninie .
Udział w turnusie jest bezpłatny. Jedynie dojazd do Konina i powrót do domu na koszt własny.
Dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz bogaty program zajęć. Będą zakwaterowane w Blues Hostelu w Koninie, ul. 3 maja 1-3 (obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób poruszających się wózkach).
Dla Dzieci najważniejsza jest zabawa i miło spędzony czas! Podczas zajęć Maluchy będą rozwijały swoje umiejętności, odkrywały talenty, uczyły się współpracy J Planujemy m.in. naukę żonglerki i gry na bębnach, modelarstwo w Parku Makiet Mikroskala, wycieczki pełne przygód, kąpiele w basenie. Jako główną atrakcję przewidujemy spływ kajakowy po rzece Warcie.
UWAGA: Zgłoszenia na turnus przyjmujemy w dniach: 13.05.2015 do dnia 27.05.2015. Ograniczona ilość miejsc!
Dodatkowych informacji udziela: Iwona Grześkowiak, tel. 63 211 22 19
Turnus realizowany jest dzięki dotacji przyznanej w ramach akcji „Reklama dzieciom” oraz 1% podatku.

do pobrania:

Zaproszenie

Regulamin rekrutacji

Karta kwalifikacyjna

   

Otwarty konkurs ofert - adresat - osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie

poniedziałek, 11 maja 2015 11:02

altZarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 506/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.Oferty należy składać do 29 maja 2015 r. do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na stronie:http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-adresat-osoby-z-niepelnosprawnoscia-i-ich-otoczenie.html

   

PRZYPOMINAMY !

środa, 22 kwietnia 2015 13:02altKARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wydane do dnia 30.06.2014r. są ważne do dnia 30.06.2015 r.
Istnieje możliwość przepisania karty, można to zrobić w przypadku posiadania orzeczenia wydanego przez  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o Znacznym stopniu niepełnosprawności z kodami 04-O, 05-R, 10- N i posiadający punkt 9 wskazań dotyczący wydania karty parkingowej.
Wszystkie inne orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydane przed dniem 1.07.2014 r. i orzeczenia innych organów nie uprawniają do wydania nowej karty parkingowej.
W związku z tym należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie wskazań do posiadania karty parkingowej.

   

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

czwartek, 12 marca 2015 09:14


altProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmujemy do dnia 6.04.2015 roku.

Informacje oraz składanie wniosków na stronie: http://www.spes.org.pl/oferta-pomocy/program-pomocy-dzieciom/informacje-szczegolowe-i-skladanie-wniosku

   

Projekt "Praca w chmurach"

wtorek, 17 lutego 2015 09:55

altProjekt "Praca w chmurach" realizowany jest przez Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w formie zadań zlecanych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem programowym Projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy - adresatami projektu są osoby z dysfunkcją wzroku.                                                                                Projekt realizowany jest od 2 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r.Projekt ma zasięg ogólnopolski.Szczegóły nastronie:
http://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/chmurarekrutacja.php?CSS=chbicz

   

Strona 15 z 22