Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru na Partnera projektu

czwartek, 28 stycznia 2016 12:46

Września, dnia 28 stycznia 2016 r.


Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z powodu błędnego zapisu unieważnia ogłoszony w dniu 25.01.2016 r. otwarty nabór na Partnera – podmiot ekonomii społecznej lub organizację samorządową prowadzącą działalność w powiecie wrzesińskim w obszarze włączenia społecznego do wspólnej realizacji projektu z zakresu Usług społecznych i zdrowotnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
/-/ Jerzy Nowaczyk

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu

poniedziałek, 25 stycznia 2016 13:17

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza otwarty nabór na Partnera – podmiot ekonomii społecznej lub organizację samorządową prowadzącą działalność w powiecie wrzesińskim w obszarze włączenia społecznego do wspólnej realizacji projektu z zakresu Usług społecznych i zdrowotnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Formularz - zał. nr 1

Deklaracja - zał. nr 2

   

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 13 stycznia 2016 11:10

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE

   

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 r.

czwartek, 31 grudnia 2015 11:25

 Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert, w ramach którego, na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą się Państwo starać o wsparcie finansowe różnorodnych działań podejmowanych przez Państwa stowarzyszenia.
 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce Otwarte konkursy ofert:

http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/447,2016.html?tresc=1987
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z treścią "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".

   

Konsultacje społeczne

czwartek, 17 grudnia 2015 14:56

Konsultacje społeczne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedkłada do społecznej konsultacji projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii, opinii na temat zawartych w nim zapisów.

Wszelkie propozycje, uwagi można  przekazywać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w sekretariacie PCPR przy ul. Wojska Polskiego 1, pok. 32 w terminie do 8 stycznia 2016 r.


Do pobrania:

STRATEGIA

   

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

poniedziałek, 14 grudnia 2015 10:48

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

czwartek, 05 listopada 2015 14:17

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

z dnia 2 listopada 2015 r.,

dzień 24 grudnia 2015 r. (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w zamian za dzień 26 grudnia 2015 r. - święto przypadające w sobotę.

   

Projekt: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym"

poniedziałek, 02 listopada 2015 09:57

Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS" zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 pt.: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym".

W ramach projektu na stronie internetowej www.glusitv.pl udostępnionych zostało 6 filmów w języku migowym przedstawiających wycieczki po wybranych przez osoby niesłyszące muzeach. W czasie plebiscytu internetowego niesłyszący wybrali następujące muzea:
- Muzeum Okręgowe w Tarnowie,
- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau – Oświęcim,
- Muzeum Narodowe w Warszawie,
- Muzeum Powstania Warszawskiego.

   

Głusi na wybory

czwartek, 08 października 2015 10:14

Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” realizujące projekt „Głusi na wybory – pierwsze w Polsce studio wyborcze osób głuchych i słabosłyszących” zaprasza do zapoznania się z projektem na portalu www.glusitv.pl oraz wypełnienia ankiety http://glusitv.pl/fio-2014/wypelnij-ankiete-otrzymasz-prezent/ Celem głównym projektu jest prowadzenie pierwszego w Polsce studia wyborczego dla osób głuchych lub słabosłyszących. Na portalu www.glusitv.pl prezentowane będą najważniejsze informacje dotyczące kampanii parlamentarnej (ordynacja wyborcza), programu kandydatów oraz bieżących wydarzeń politycznych, mających pomóc osobom niesłyszącym w podjęciu decyzji o oddaniu swego głosu

 alt

   

Strona 14 z 22