Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Realizacja projektu

Od kwietnia 2011 r. rozpoczęły się dla 20 osób (klientów OPS-ów z Miłosławia, Kołaczkowa i Nekli) spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określą profil społeczny i zawodowy każdego uczestnika. Na tej podstawie zorganizowane zostaną dla nich kursy zawodowe, dzięki którym wzrosną ich szanse na rynku pracy. Obecnie odbywa się również kurs komputerowy, na którym uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera i doskonalą umiejętności już posiadane.

W czerwcu 2011 roku zajęcia rozpoczęła III grupa docelowa – 10 kobiet wraz z otoczeniem, które borykają się z problemami społecznymi. Odbywają się cyklicznie zajęcia z psychologiem i terapeutą systemowym. Podczas spotkań z psychologiem, otoczenie beneficjentów – dzieci mają zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Rodziny Zastępcze stanowiące II grupę docelową wjechały na 5- dniowe warsztaty usprawniające umiejętności wychowawcze do Karpacza. Rodzice uczestniczyli w zajęciach z trenerami rodzin, w tym czasie dzieci znajdowały się pod opieką pedagogów.

W lipcu rozpoczął się kurs wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych. Pozostałe kursy to: kurs obsługi kas fiskalnych i obsługi klienta, kurs opiekuna osób zależnych, starszych i niepełnosprawnych i kurs bukieciarstwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kurs prawa jazdy kat. B. Jego założeniem jest, aby uczestnicy stali się bardziej mobilni i niezależni. W Klubie Integracji Społecznej mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się również zajęcia z prelegentami podnoszące zaradność życiową, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia dotyczą m.in. ochrony praw konsumentów, profilaktyki przemocy w rodzinie. Zaplanowano zajęcia ze sztuki wizażu, podstaw udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyczne badania zdrowotne.

W ramach realizacji projektu beneficjenci Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie biorą udział w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, logopedą, animatorem pedagogiki. Ponadto uczestnicy ŚDS w Pietrzykowie mieli możliwość obejrzenia sztuki teatralnej pt. „Przyjaźń jest najważniejsza” i byli na jednodniowej wycieczce w Toruniu. Uczestnicy ŚDS Gozdowo zwiedzali Gniezno oraz odwiedzili Park Dinozaurów w Rogowie.

Pięć osób, które w poprzednich latach brały udział w projekcie „Bądźmy aktywni” i ukończyły kurs opiekuna osób zależnych w ramach stażu współpracują z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej w Miłosławiu, Kołaczkowie i Nekli przy usługach opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

W sierpniu dziesięć rodzin (kobiety z dziećmi) wzięło udział w wyjazdowych warsztatach psychologiczno – pedagogicznych, gdzie mogły nabyć nowe i udoskonalić posiadane umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, a przy okazji wymienić doświadczenia i wyrwać się od codziennych zmagań i obowiązków.

Zorganizowano w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu wyjazd do teatru na spektakl „MAYDAY”, wyjazdy do kina, spotkanie integracyjne w kręgielni, wyjazd do ZOO w Poznaniu.

Na zakończenie projektu uczestnicy, osoby zaangażowane w realizację projektu i zaproszeni goście bawili się na zabawie tanecznej podsumowującej projekt w Dworku Zacisze w Bierzglinku. Wieczór uatrakcyjniły występy artystyczne uczestników domów samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa.