Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja z otwarcia ofert na dowozy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie

Informacja z otwarcia ofert na dowozy osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie w 2019 r.
Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)
przekazuje informacje o złożonych ofertach w niniejszym postępowaniu. Zbiorcze zestawienie ofert stanowi załącznik pdf do pobrania.

DO POBRANIA:

Informacja z otwarcia ofert