Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

ŚDS-G.272.8.2018 Modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DO POBRANIA:

Treść pisma

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja