Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie nr 659911-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Ogłoszenie o zamówieniu : Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego
Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2019 r.

DO POBRANIA:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy