Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.14.2018

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia,  o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750.000 euro prowadzonego w trybie art.138o ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą realizacja usług społecznych i zdrowotnych w projekcie "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka" w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej „Jak pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości” dla 60 osób z rodzin zastępczych z około 37 rodzin.

DO POBRANIA: Treść zawiadomienia