Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego BRP.272.14.2018

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W PROJEKCIE "NIE JESTEŚMY SAMI - CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA" W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ