Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia: Usługa hotelowo - gastronomiczna - BRP.272.4.2018

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W PROJEKCIE "NIE JESTEŚMY SAMI - CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA" W ZAKRESIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Wzór umowy