Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W PROJEKCIE "NIE JESTEŚMY SAMI - CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA"

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W PROJEKCIE "NIE JESTEŚMY SAMI - CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA" W ZAKRESIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załącznik nr 1 - Oferta

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie