Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu "Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry, Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy "Jutrzenka" w Pietrzykowie 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry, Kołaczkowo
na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka”
w Pietrzykowie w 2018 r.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy