Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - terapeuta systemowy

Na podstawie ofert złożonych do zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017 r. o numerze 9/RPWP.07.02.01-30-0010/15/2017 na przeprowadzenie terapii systemowej u 10 rodzin zastępczych (ok. 47 osób) z w powiatu wrzesińskiego będących Uczestnikami projektu pt.: „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wybrano najkorzystniejszą oferę.

DO POBRANIA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.