Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Wybór Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji projektu konkursowego, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego z zakresu Aktywnej integracji, OŚ PRIORYTETOWA 7. Włączenie społeczne, Podziałanie 7.1. 2.Aktywna integracja