Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Wybór Partnera do projektu

Wybór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie spoleczne Działanie 7.2. Uslugi spoleczne i zdrowotne,Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dofinanowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz środków budżetu państwa.

DO POBRANIA