Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o wyłonieniu partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Protokół z postępowania konkursowego w sprawie: wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z zakresu aktywnej integracji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ PRIORYTETOWA 7.WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR

DO POBRANIA:

Protokół