Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym poniżej równowartości 5.000.000 euro na: Remont pomieszczeń i klatki schodowej Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Skarpie" w Gozdowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym poniżej równowartości 5.000.000 euro na: Remont pomieszczeń i klatki schodowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie gm. Września

 Zamawiający, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez

HYDROPLUS Marcin Norberczak Łagiewniki 6/16 88-150 Kruszwica

Cena ryczałtowa oferty brutto: 42.283,08 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert „cena-100%”, oferta uzyskała 10,00 pkt.  W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.  

Informacja o pozostałych ofertach złożonych w przetargu:

Oferta nr 1 – PPHU PEWNIAK Bernadeta Pewniak, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina, cena oferty – 49.746,69 złotych brutto, oferta uzyskała 8,50 pkt,

Oferta nr 2 – P.P.U.H. „CZENA” Czesław Fórmaniak, ul. Łąkowa 54, 62-320 Miłosław, cena oferty – 56.225,17 złotych brutto, oferta uzyskała 7,52 pkt,

Oferta nr 3 – WERTA Sp. z o.o., ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin, cena oferty – 61.200,03 złotych brutto, oferta uzyskała 6,91pkt,

Oferta nr 5 – Krzysztof Zarzycki „STOLDREW”, ul. Radowita 20, 61-063 Poznań, cena oferty – 69.718,12 złotych brutto, oferta uzyskała 6,06 pkt,

Oferta nr 6 – Zakład Malarsko-Budowlany Budownictwo Zabytkowe i Współczesne Paweł Mikołajczak, ul. Szkolna 48, 62-306 Kołaczkowo, cena oferty – 62.022,69 złotych brutto, oferta uzyskała 6,82 pkt,

Oferta nr 7 – Zakład Budowlany „GRINBUD” Jarosław Sieszchuła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno, cena oferty – 79346,53 złotych brutto, oferta uzyskała 5,33 pkt,

Oferta nr 8 – P.P.H.U. „BUD-MIX” TYNKI – POSADZKI Michał Nowaczyk, ul. Parkowa 4/2, 62-220 Niechanowo, cena oferty – 62.848,18 złotych brutto, oferta uzyskała 6,73 pkt,

Oferta nr 9 – DHUR XL Arkadiusz Dąbrowski, ul. Jana III Sobieskiego 26, 63-300 Pleszew, cena oferty – 72.393,90 złotych brutto, oferta uzyskała 5,84 pkt,

Oferta nr 10 – Firma Ogólnobudowlana „RAD-MAR” Radosław Mosiński, ul. Farna 16, 62-310 Pyzdry, cena oferty – 67.266,24 złotych brutto, oferta uzyskała 6,29 pkt,

Oferta nr 11 – PH „ANN-JUST” Anna Karpińska, ul. Głęboka 5A, 62-200 Gniezno, cena oferty – 44.641,26 złotych brutto, oferta uzyskała 9,47 pkt,

Oferta nr 12 – P.H.U. „TADEX” Tadeusz Miękiszak, ul. Orzeszkowej 31, 62-200 Gniezno, cena oferty – 57.537,47 złotych brutto, oferta uzyskała 7,35 pkt,

 Zamawiający o terminie i miejscu podpisania umowy zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie.