Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie usług szkolenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizowanego w ramach projektu systemowego ,,Bądźmy aktywni"

Zamawiający, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano następujące oferty:

Część 1 – kurs Quillingu 

oferta nr 3 złożona przez:

Anna Zujewska

ul. Kraszewskiego 10/12

60-518 Poznań

Cena oferty brutto: 760,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert „cena-100%”, oferta uzyskała 100,00 pkt.  

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.  

Informujemy o pozostałych ofertach złożonych w przetargu dla tej części:

Oferta nr 1 – Placówka Kształcenia Ustawicznego – Akademia Zdrowia i Urody, ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, cena oferty: 999,00 złotych brutto, oferta uzyskała łącznie 76,08 pkt.

 Oferta nr 2 – Pracownia SztukaPuka s.c. Aneta Cruz-Kąciak, Joanna Lewandowska ul. Matejki 44/2, 60-767 Poznań, cena oferty: 959,40 złotych brutto, oferta uzyskała 79,22 pkt.

Część 2 – kurs biżuterii sutaszowej

oferta nr 3 złożona przez:

Anna Zujewska

ul. Kraszewskiego 10/12

60-518 Poznań

 Cena oferty brutto: 880,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert „cena-100%”, oferta uzyskała 100,00 pkt.

 W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. 

Informujemy o pozostałych ofertach złożonych w przetargu dla tej części: Oferta nr 1 – Placówka Kształcenia Ustawicznego – Akademia Zdrowia i Urody, ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, cena oferty: 999,00 złotych brutto, oferta uzyskała łącznie 88,09 pkt.

 Część 3 – kursy filcowania na mokro

 oferta nr 3 złożona przez:

Anna Zujewska

ul. Kraszewskiego 10/12

60-518 Poznań

Cena oferty brutto: 1.790,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert „cena-100%”, oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.  

Informujemy o pozostałych ofertach złożonych w przetargu dla tej części: Oferta nr 2 – Pracownia SztukaPuka s.c. Aneta Cruz-Kąciak, Joanna Lewandowska ul. Matejki 44/2, 60-767 Poznań, cena oferty: 4.255,80 złotych brutto, oferta uzyskała 42,06 pkt.

 Część 4 – kurs biżuterii koralikowej

oferta nr 3 złożona przez:

Anna Zujewska

ul. Kraszewskiego 10/12

60-518 Poznań

Cena oferty brutto: 880,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert „cena-100%”, oferta uzyskała 100,00 pkt.  

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 Informujemy o pozostałych ofertach złożonych w przetargu dla tej części:

Oferta nr 1 – Placówka Kształcenia Ustawicznego – Akademia Zdrowia i Urody, ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, cena oferty: 1.290,00 złotych brutto, oferta uzyskała łącznie 68,22 pkt.

Oferta nr 2 – Pracownia SztukaPuka s.c. Aneta Cruz-Kąciak, Joanna Lewandowska ul. Matejki 44/2, 60-767 Poznań, cena oferty: 934,80 złotych brutto, oferta uzyskała 94,14 pkt.  

Zamawiający o terminie i miejscu podpisania umowy zawiadomi wybranych Wykonawców telefonicznie.