Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Forum Organizacji Pozarządowych

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego skupiające w swoich szeregach 19 stowarzyszeń i fundacji. Głównym celem FORUM jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy poprzez udział w otwartych konkursach ofert realizowanych w formie wspierania zadania w sferze pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe zrzeszone w FORUM korzystają nieodpłatnie z sal konferencyjnej i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zebrania, występy, wystawy oraz na rożnego rodzaju formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne.

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO

1. Fundacja ODRODZENI

Nekielka, Kwiatowa 20

Kontakt:Hanna Dmitrzak Paszek tel.697 707 769

2. Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH

 Września, Szkolna 12

Kontakt:Irena Hrycaj-Wołosztyn tel. 607 735 755

3.Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "AMAZONKI"

Września, Chopina 9

Kontakt:Urszula Popek  tel. 506 927 522 , (61)640 08 00 Biuro

4. Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym

Miłosław, Wrzesińska 19

Kontakt:Leonard Dopierała tel (61)438 20 25, 502 478 561

5. Wrzesińskie Stowarzyszenie   Niesłyszących 

Września, Chopina 9

Kontakt:Szymańska Izabela tel.787 864 576

6. Polski Związek Niewidomych

Września, Chopina 9

Kontakt: Irena Nowicka  tel.519 514 197

7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni

Września, Ogrodowa 6

Kontakt:Marianna Okoniewska tel. (61)436 36 10 Biuro (wtorek piątek godz.10:00 - 12:00)

8.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  Koło nr 2

Miłosław ,Wrzesińska 19

Kontakt:Teresa Plucińska tel.577 690 777

9.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  Koło nr 3

Nekla ,Wiosny Ludów

Kontakt:Chromińska Danuta tel.733 157 700

10.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  Koło nr 5

Kołaczkowo,Pl.Reymonta 2B

Kontakt: Stajkowska Jadwiga tel .669 811 802

11.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  Koło nr 6

Orzechowo ,Szkolna 

Kontakt:Jadwiga Stefańska tel.607 549 849 

12.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  Koło nr 7

Sokołowo ,Szlachecka 18 

Kontakt:Teresa Motyl tel.504 405 586

13. Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne "OGOŃCZYK"

Nekla, Dworcowa 12

Kontakt:Stanisław Hoppe tel. 502 895 533

14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ"

Września, Chopina 9

Kontakt:Krystyna  Kęsy tel.501 291 762

15. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Gnieźnie koło we Wrześni

Września, Tęczowa 20

Kontakt:Roma Dobra tel.792 792 751

16. Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

Września, 

Kontakt:Sylwia Pruchnik tel. 882 071 007 

17. Wielkopolski Związek Narządu Ruchu oddział we Wrześni

Września, Chopina 9

Kontakt: Marek Kozłowicz tel. (61)640 08 01,699 428 426

18. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów "JANTAR"

Września, Chopina 9

Kontakt:Włodzimierz Maćkowiak tel. 602 317 390

19. Uczniowski Klub Sportowy" DIABŁY"

Gorzyce, gm. Miłosław

Kontakt:Stanisław Filipiak tel.661 941 544

20. Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych  i ogrzewalnia  Markot w Zielińcu 

Zieliniec 73, Kołaczkowo

Kontakt:Bernadeta Goździewicz tel. (61) 438 58 72, 605 401 786

21. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"

Września, Batorego 8

Kontakt: Marlena Koniuk 600 322 925

22 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "RAZEM'

Września,Gen.Sikorskiego 36

Kontakt:Marta Frąckowiak tel. 605 638 717

23. Koło Emerytów i Rencistów SOLIDARNOŚĆ Tonsil SA

Września, 3-go Maja 12/1

Kontakt: Teresa Piskorż tel.604 679 099 

24.Stowarzyszenie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych "WRZOSIKI"

Września, Fromborska 24

Kontakt:Agnieszka Więcek tel. 508 149 142

PREZYDIUM FORUM WYBRANE 06 MARCA   2018r.

                1.Teresa Piskorż Koło Emerytów i Rencistów „SOLIDARNOŚĆ” TONSIL SA

    2.Stanisław Filipiak Uczniowski klub Sportowy "DIABŁY"Gorzyce

3. Irena Hrycaj - Wołoszyn Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH

    4. Bożena Ograbisz Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących 

                  5. Stanisław Hoppe Stowarzyszenie Strzelecko- Rekreacyjne "OGOŃCZYK"

   6. Małgorzata Nawrocka - sekretarz - oddelegowany pracownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni