Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Nabór ofert w procedurze małych grantów-pomoc społeczna

altZgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działalności pożytku publicznego na rok 2012” organizacje pozarządowe mają możliwość
ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z pominięciem
otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”.
Powyższa forma umożliwi wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych
projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów rodzin, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.
Oferty należy składać od 29 czerwca do 23 lipca 2012 roku do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań).
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.
Więcej informacji na  www.rops.poznan.pl