Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informator eBIFRON

altPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął  publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON                

Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl
Odbiorcami informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne ich rodziny, pracodawcy, osoby zainteresowane problematyką osób niepełnosprawnych