Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Zapytanie ofertowe nr BPZ.272.4.2020

Zapytanie ofertowe na wyposażenie miejsca izolacji/kwarantanny - dotyczy projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"