Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie na rzecz  Spółdzielni Socjalnych wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie przystąpiło do realizacji projektu ”Wspólna praca Nas wzbogaca!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Społecznego.

Projekt „Wspólna praca Nas wzbogaca !” (nr projektu POKL.07.02.02-30-007/10) realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu (Lider projektu) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (Partner projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej.  Celem projektu jest rozwijanie sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce poprzez przygotowanie 60 uczestników/czek do tworzenia nowych spółdzielni socjalnych oraz przyznanie wsparcia finansowego dla 30 uczestników/czek na założenie i/lub przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w okresie realizacji projektu.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.  Projekt obejmuje swym zasięgiem teren województwa wielkopolskiego.  Okres realizacji projektu: 30.03.2011 do 29.03.2013r.

Biuro Projektu oraz Punkty konsultacyjne znajdują się w:

a) Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 15/1; czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 17.00,

b) Koninie przy ul. Zakładowej 4; czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 do 15.30.

Więcej informacji  temat projektu na www.spodzielnie.org w dziale aktualności  lub pod nr telefonu 61 887-11-66 (Poznań) ,63 245 30 95 wew. 36 (Konin).