Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

Realizuja projektu pt.:„Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Ośpriorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne,Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostkisamorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).

Dp pobrania:

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018