Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu w 2017 r.”


Do kogo adresowana jest pomoc?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne)
oraz
2)  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku:
a)    do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),
b)    do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia
1 grudnia 2017 roku.


Szczegóły : ULOTKA INFORMACYJNA

DO POBRANIA:

Wniosek MODUŁ I

Wniosek MODUŁ II