Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW


INFORMACJA DLA STUDENTÓW
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  informuje, że od dnia 4 września do 10 października 2017 roku trwa nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dla wniosków dotyczących roku akademickiego  2017/2018).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl, www.pcprwrzesnia.pl oraz w biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.