Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Adam Sekściński informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe informacje na stronie http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/umowa-ubezpieczenia-dzieci-rolnikow-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow/


Do pobrania:

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego

Rodzaje i kwoty świadczeń