Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Uwaga konkurs


altZachęcamy do zgłoszenia projektu włączenia społecznego ! Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja Welkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (Nr konkursu RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) Szczegółowe informacje na: www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakladce Zobacz ogloszeniai wyniki naborów.

Plakat promujący konkurs 7 1 2 WRPO 2014+

Ulotka promująca konkurs 7 1 2 WRPO 2014+