Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego naboru na Partnera projektu

Września, dnia 28 stycznia 2016 r.


Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z powodu błędnego zapisu unieważnia ogłoszony w dniu 25.01.2016 r. otwarty nabór na Partnera – podmiot ekonomii społecznej lub organizację samorządową prowadzącą działalność w powiecie wrzesińskim w obszarze włączenia społecznego do wspólnej realizacji projektu z zakresu Usług społecznych i zdrowotnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni
/-/ Jerzy Nowaczyk