Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 r.

 Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert, w ramach którego, na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą się Państwo starać o wsparcie finansowe różnorodnych działań podejmowanych przez Państwa stowarzyszenia.
 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce Otwarte konkursy ofert:

http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/447,2016.html?tresc=1987
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z treścią "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.".