Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Otwarty konkurs ofert - adresat - osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie

altZarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 506/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.Oferty należy składać do 29 maja 2015 r. do godziny 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na stronie:http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-adresat-osoby-z-niepelnosprawnoscia-i-ich-otoczenie.html