Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

PRZYPOMINAMY !altKARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wydane do dnia 30.06.2014r. są ważne do dnia 30.06.2015 r.
Istnieje możliwość przepisania karty, można to zrobić w przypadku posiadania orzeczenia wydanego przez  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o Znacznym stopniu niepełnosprawności z kodami 04-O, 05-R, 10- N i posiadający punkt 9 wskazań dotyczący wydania karty parkingowej.
Wszystkie inne orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydane przed dniem 1.07.2014 r. i orzeczenia innych organów nie uprawniają do wydania nowej karty parkingowej.
W związku z tym należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie wskazań do posiadania karty parkingowej.