Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Projekt "Praca w chmurach"

altProjekt "Praca w chmurach" realizowany jest przez Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w formie zadań zlecanych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem programowym Projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy - adresatami projektu są osoby z dysfunkcją wzroku.                                                                                Projekt realizowany jest od 2 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r.Projekt ma zasięg ogólnopolski.Szczegóły nastronie:
http://www.cpik.home.pl/promocjaikariera/chmurarekrutacja.php?CSS=chbicz