Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Komunikat dotyczący programu „Aktywny Samorząd”

altW związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach         Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zad. 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zad. 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zad. 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zad. 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zad. 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości).
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
można składać w terminach:
● od 2 marca 2015 roku do 30 sierpnia 2015 roku

UWAGA STUDENCI:
Wnioski w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą przyjmowane w terminach:
● od 2 marca 2015 roku do 30 marca 2015 roku,
● od 1 września 2015 roku do 30 września 2015 roku