Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

altW związku z organizacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 23 – 28 lutego 2015r. „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” informujemy, iż w tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy, ul. Poznańska 14, tel. 63 275 18 00 lub 63 275 21 55.
Zawsze istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w ramach prowadzonego przez PCPR Poradnictwa Rodzinnego - wykaz dyżurów na stronie www.pcprwrzesnia.pl (zakładka: Formy wsparcia – Poradnictwo rodzinne).
W każdą środę od 15.30 do 17.30 w siedzibie PCPR we Wrześni osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą w rodzinie otrzymają wsparcie i poradę specjalistów w ramach dyżuru Zespołu Konsultacyjnego.