Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Zespół Aspergera


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” z Warszawy zorganizowało bezpłatne szkolenie „Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne”. Szkolenie odbyło się w dniach 19-20 września i wzięło w nim udział 65 osób.

Zespół Aspergera to zaburzenia rozwojowe znajdujące się w autystycznym spektrum. Charakteryzuje się trudnościami w interakcjach społecznych, komunikacji, wyobraźni i nadwrażliwości sensorycznej.

Szkolenie, w wymiarze 15 godzin zajęć teoretycznych, praktycznych i warsztatów, skierowane było do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi, jak również dla rodziców i opiekunów prawnych tych osób.