Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Kompetencje dają możliwości”

altGłównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 24 osób niesłyszących i w efekcie umożliwienie im znalezienia zatrudnienia. Ponadto cykl działań wspierających ma doprowadzić do wzrostu wiedzy na temat własnego potencjału osobowościowego uczestnika.
Projekt zakłada rozwinięcie wśród osób niesłyszących zawodowych kompetencji kluczowych. Składa się na nie: zdobycie bądź poszerzenie znajomości języka angielskiego, nabycie praktycznej wiedzy w ramach jednego z 3 tematów szkoleniowych: Grafika komputerowa, Kadry i płace lub Księgowość komputerowa oraz wypracowanie z doradcą zawodowym dogodnej ścieżki rozwoju na rynku pracy. Efektem tak przygotowanego wsparcia, będzie odbycie przez uczestnika Projektu, stażu zawodowego u pracodawcy.
Udział w Projekcie pozwoli jego uczestnikom na zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej, a w konsekwencji samodzielnego wkroczenia na rynek pracy.

Kompetencje dają możliwości