Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”

altFundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w II edycji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.Wiecej informacji na stronie: http://www.far.org.pl/wsparcie-os%C3%B3b-z-rzadko-wyst%C4%99puj%C4%85cymi-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-i-niekt%C3%B3rymi-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-sprz%C4%99%C5%BConymi-w-wieku-45-na-rynku-pracy-ii.html