Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim


altCelem głównym projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim w życiu społecznym i zawodowym przez objęcie wsparciem wybranej grupy nie pozostającej w zatrudnieniu.
Innowacyjność projektu opiera się przede wszystkim na zastosowaniu bezpośredniej formy rekrutacji oraz na wykorzystaniu w większości zaplanowanych w projekcie działań osób niepełnosprawnych – Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji. Unikalny jest również sposób indywidualnego wsparcia w miejscu zamieszkanie lub czasowego pobytu beneficjentów. Wsparcie to jest niezależne od miejsca zamieszkania, czasu od urazu, możliwości technicznych oraz finansowych beneficjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.far.org.pl/kompleksowa-aktywizacja-spo%C5%82eczna-i-zawodowa-os%C3%B3b-poruszaj%C4%85cych-si%C4%99-na-w%C3%B3zku-inwalidzkim.html