Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Fundacja Marka Kamińskiego informuje, że ruszył nabór na letnią edycję Obozów Zdobywców Biegunów.

altObozy Zdobywców Biegunów to cykl dziesięciodniowych, bezpłatnych, obozów letnich i zimowych. Nieodłącznym elementem obozów są warsztaty motywacyjne prowadzone zgodnie z autorską Metodą Biegun opracowaną przez naszego fundatora Marka Kamińskiego, a także program atrakcyjnych zajęć w terenie dostosowanych do wieku i stopnia sprawności uczestników. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 10-16 lat z całej Polski posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub sensorycznej w stopniu lekkim lub średnim, lub pochodzące z rodzin objętych wsparciem ośrodków Pomocy społecznej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.kaminski.pl/pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-na-letnia-edycje-obozow-zdobywcow-biegunow.html