Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Informacja dotycząca kart parkingowych

altZ dniem 1 lipca 2014 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o Zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 5 grudnia 2013 r. poz. 1446 kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej i placówki świadczącej usługi na rzecz osób niepełnosprawnych wydawać będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Kartę parkingową będzie można uzyskać na podstawie wydanego przez Zespół orzeczenia wraz ze wskazaniem, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Karta parkingowa dla osób fizycznych będzie wydawana na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 5 lat, placówkom nie dłużej niż na 3 lata.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Po 30 listopada 2014 r. osoby, które posiadają ważne orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodami 05-R, 10-N, 04-O będą mogły się ubiegać o kartę parkingową na podstawie tego orzeczenia.

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.