Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Uwaga studenci

altUWAGA STUDENCI !!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach realizacji programu Aktywny Samorząd – Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, pok. 35) w terminach:
- do dnia 30 marca 2014 r.
- do dnia 30 września 2014 r.

Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru.
Adresat programu (Moduł II):
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
• przerwa w nauce.
Tak jak w poprzednim roku wnioski można pobrać w siedzibie PCPR oraz ze strony internetowej www.pcprwrzesnia.pl
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Załącznik: ustalenie wysokości wnioskowanego dofinansowania.