Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że w czerwcu 2013 r. rozpoczyna się piąta edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
 Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób krzywdzonych.
 Program adresowany jest między innymi do osób skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 § 1 kk., które zobowiązano do udziału w programie; sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”; zgłoszonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także osób samodzielnie zgłaszających gotowość uczestnictwa w programie.
 Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 5 czerwca br. (środa) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać PCPR - tel. 61) 640 45 54.