Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego

altWojewoda Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na następujące zadania:
 1. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób   niepełnosprawnych
 2. Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych.
 Zachęcamy podmioty uprawnione do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie: www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych-2013-r