Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Zapytanie ofertowe BPZ.272.1.2020

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych - dotyczy projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"